OFERUJEMY

UNIWERSALNE NAWOZY  W POSTACI ROZTWORÓW PŁYNNYCH I W FORMIE KRTSTALICZNEJ PYLISTEJ

  • Roztwór mocznikowo-siarkowy RMS Chełmski 33 (N+S),
  • Mocznik Chełmski 23 (N) – Roztwór,  
  • Mocznik amidowy 33 (N),
  • Estry kwasów tłuszczowych,
  • Kwasy tłuszczowe mocznika,
  • Olej rzepakowy CDRO,
  • Olej do natłuszczania pasz,
  • Faza glicerynowa potasowa,
  • Olejowe emulsje antyadhezyjne.

 

 

Nasza oferta

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

 

RMS CHEŁMSKI – ROZTWÓR MOCZNIKOWO SIARKOWY

PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Składniki pokarmowe:

Zawartość azotu [N] całkowity ca. 280 kg azotu [N] w 1000 litrach roztworu w tym:

AZOT w formie Amidowej (NH2)2 - 77,27 % (m/m)

AZOT w formie Amonowej (NH4)2 - 22,73 % (m/m)

TRÓJTLENEK SIARKI (S-SO3) uwodniony - 11,00 % (m/m) tj. ca. 132 kg siarki w 1000 litrach roztworu

SIARKA CAŁKOWITA - 4,00 % (m/m) tj. ca.48 kg siarki [S] w 1000 litrach roztworu

Niska zawartość biuretu

Składniki: mocznik1 nr CAS 57-13-6, gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Płynny Roztwór Mocznikowo Siarkowy RMS Chełmski 33 (N+S) typowy nawóz przedsiewny i pogłówny. Azot w efektywnej formie amidowej i amonowej. Wysoka zawartość siarki łatwo przyswajalnej przez rośliny. Powolne działanie, długotrwałe źródło azotu dla roślin. Doskonały dla roślin siarkolubnych rzepak oraz ziemniaków i kukurydzy, zbóż ozimych i jarych. Może być mieszany z innymi nawozami stałymi. Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.

Nawóz zaleca się aplikować metodą oprysku lub rozlewu w celu równomiernego dawkowania i uniknięcia strat azotu. RMS 33 można aplikować z fosforanem amonu, polifoskami, nawozami potasowymi.

DAWKOWANIE:

·       Rzepak ozimy - 50 - 300 kg/ha

·       Rzepak jary - 50 - 250 kg/ha

·       Kukurydza - 50 - 350 kg/ha

·       Ziemniaki - 50 - 350 kg/ha

·       Zboża ozime i jare - 50 - 200 kg/ha

·       Buraki - 50 - 200 kg/ha

Mocznik RMS 33 jest wyrobem, który spełnia w pełnym zakresie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustalającego przepisy dotyczące udostępnienia na rynku produktów nawozowych UE.

ZALETY PRODUKTU:

ü Zawiera azot w formie amidowej i amonowej,

ü Zawiera siarkę w formie trójtlenku siarki,

ü Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji,

ü Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie,

ü Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego,

ü Płynna forma i siarka przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny,

ü Oprysk umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu,

ü Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy,

ü Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu,

ü Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny,

ü Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów,

ü Nie krystalizuje się w temperaturze do minus 10°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO POSTĘPOWANIA:

·       NIE JEŚĆ I NIE PIĆ PODCZAS STOSOWANIA PRODUKTU,

·       UNIKAĆ ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY I OCZU,

·       NIE WDYCHAĆ OPARÓW,

·       NOSIĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE OCHRONNE,

·       PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA.

Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody, skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności.

CENA:

Ø BRUTTO (FCA Chełm) 1 296,00 PLN/tona, przy zakupie całosamochodowym /cysterna /

Ø Ilość w cenie - 1000 kg

Ø Minimalne zamówienie - 100 kg, własne opakowanie i własny odbiór

Ø RMS CHEŁMSKI wraz z paletopojemnikiem IBC 1000 litrów/ 1230 kg - cena brutto [FCA] 1 szt. 1 972 zł./opak. przy dostawach całosamochodowych/platforma/

Ø Termin odbioru do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji

Ø Transport - do uzgodnienia /cysterna o nośności ładunku do 25 ton/

Ø Typ kontrahenta – Producent

Ø Termin ważności do 3 lat od daty produkcji

Ø Dostępna ilość: do 100 ton miesięcznie


 

MOCZNIK CHEŁMSKI 23% (N)

Typ nawozu: PFC 1(C) (I) (b) (i) PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Składniki pokarmowe:

Azot (N) całkowity – 23 % (m/m)

 

Nawóz MOCZNIK CHEŁMSKI 23 (N) służy do uzupełnienia braku AZOTU w glebie. Zawiera do 23% azotu szczególne łatwo przyswajalny przez rośliny.

ZASTOSOWANIE:

·       Nawóz uniwersalny, przeznaczonym do krzewów owocowych, do pielęgnacji kwiatów, do roślin domowych, do roślin liściastych, do trawników.

·       Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

DAWKOWANIE:

Stosować w proporcjach do 1:20 co 4-6 tygodni.

Wydajność: 5 l wystarczy na powierzchnie 200-250 m²

ZALETY PRODUKTU:

ü Zawiera azot w formie amidowej,

ü Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji,

ü Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie,

ü Stosowany do nawożenia przedsiewnego, pogłównego,

ü Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny,

ü Oprysk umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu,

ü Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy,

ü Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

ü Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu,

ü Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny,

ü Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO POSTĘPOWANIA:

Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody, skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności.

CENA:

Ø BRUTTO (FCA Chełm) 1 188,00 PLN/tona, plus koszt transportu indywidualnie ustalany przy zakupie całosamochodowym /cysterna/

Ø Ilość w cenie - 1000 kg

Ø Minimalne zamówienie - 100 kg, własne opakowanie i własny odbiór

Ø MOCZNIK CHEŁMSKI wraz z paletopojemnikiem IBC 1000 litrów/1120 kg - cena brutto [FCA] 1szt. 1 708,00 PLN/opak. przy dostawach całosamochodowych/platforma/ plus koszt transportu indywidualnie ustalany,

Ø Termin odbioru do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji

Ø Transport - do uzgodnienia /cysterna o nośności ładunku do 25 ton/

Ø Typ kontrahenta – Producent

Ø Termin ważności do 3 lat od daty produkcji.

Ø Dostępna ilość: ograniczona do wyczerpania stanów magazynowych.


 

MOCZNIK AMIDOWY 33% (N)

TYP NAWOZU: PFC 1 (B) (I) STAŁY NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY w formie krystaliczno-pyłowej

Uniwersalny nawóz azotowy do zastosowania przedsiewnego i pogłównego

Azot w formie amidowej na bazie UFF frakcji tłuszczowej mocznika

Produkt służy do uzupełnienia AZOTU (N) w glebie

ZAWIERA: 33% (N) azot całkowity w formie amidowej szczególnie łatwo przyswajalnej przez rośliny.

Zawartość azotu: 330 kg w tonie mocznika

Składniki pokarmowe: mocznik ok. 73%, ester etylowy ok. 22%, etanol ok. 5%.

Nazwa substancji: AZOTAN UFF Urea CO(NH₂)₂

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1009 z dnia 05 czerwca 2019 roku

ZASTOSOWANIE:

·       doskonały dla roślin, przyśpiesza ich wzrost i przechodzenie w kolejne fazy rozwoju, do kukurydzy, zbóż, rzepaku, do krzewów owocowych, do pielęgnacji kwiatów, do roślin domowych,  do roślin liściastych, do trawników;

·       jako nawóz służy do uzupełnienia braku azotu w glebie. Zawiera co najmniej 33% azotu całkowitego - szczególnie łatwo przyswajalnego przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy - mocznik przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową;

·       uniwersalny, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych;

·       wielkości dawek nawożenia dostosowywać zgodnie z zaleceniami agrologów;

·       stosować do aplikacji nawozu technikę rozsiewu. Zaleca się wykonywanie rozsiewu na zdrowe i suche rośliny;

·       nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

ZALETY PRODUKTU:

ü Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.

ü Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.

ü Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

ü Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.

ü Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, buraków, ziemniaków, kukurydzy, rzepaku, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

ü Krystalizacja nawozów: nie powoduje strat azotu. Podczas przechowywania, szczególnie zimą, nawóz ulega krystalizacji, wytrącony jest również „żółty osad” - jest to zjawisko naturalne, dopuszczalne.

ŚRODKI OSTROŻNOSCI:

Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności. W przypadku rozsypania niezwłocznie zebrać. Przestrzegać zasad transportowania i przechowywania:

·       Ilość warstw składowania w magazynie – max 3 warstwy

·       Ilość warstw w czasie transportu – max. 2 warstwy

·       Chronić przed silnym nasłonecznieniem

·       Przechowywać w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w zalecanym zakresie temperatur: + 0°C do + 30°C.

CENA:

Ø BRUTTO(FCA Chełm) 1 296,00 PLN/tona z transportem cało samochodowym do 100 km.

Ø Termin dostawy do 7 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Ø Termin ważności produktu do 3 lat od daty produkcji.

Ø Dostępna ilość: do 100 ton miesięcznie.

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Powyższa oferta dotyczy wysyłek całosamochodowych ca. 24 ton. Zamówienie oraz ostateczne warunki muszą być potwierdzone przez Albatros Biokom Chełm. Do cen netto doliczony zostanie aktualny podatek VAT od towarów i usług. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: + 48 691 967 341