ALBATROS BIOKOM Spółka z o.o. Spółka komandytowa powstała w 2016 roku w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobywane w branży paliw ciekłych z odnawialnych źródeł energii. 

Od początku swojej działalności firma ukierunkowana jest na poczynania związane z optymalnym wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych. W związku z realizacją tej koncepcji, w miejscowości Chełm został uruchomiony Zakład zajmujący się przetwarzaniem biomasy w biokomponent. W oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie produkcji biokomponentów, na terenie zakładu, została wdrożona linia technologiczna do wytwarzania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych FAME/RME I i II generacji oraz produktów pochodnych.