ENERGIA na miarę XXI wieku
ALBATROS BIOKOM

ALBATROS BIOKOM Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Firma została powołana do życia w roku 2016 na bazie wiedzy i wieloletnich doświadczeń Założycieli, związanych z branżą wytwarzania biokomponentów z odnawialnych źródeł energii.

Od początku swojej działalności firma ukierunkowana jest na poczynania związane z optymalnym wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych. W związku z realizacją tej koncepcji, w miejscowości Chełm został wybudowany zakład zajmujący się przetwarzaniem biomasy w biokomponenty. W oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie produkcji biokomponentów, na terenie zakładu, została wdrożona linia technologiczna do wytwarzania m.in. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych FAME/RME I i II generacji oraz produktów pochodnych.

W roku 2018 firma rozpoczęła wytwarzanie biokomponentów w oparciu o oleje roślinne.

Od roku 2020  firma rozpoczęła wytwarzanie płynów biobójczych  kat. 1 gr.1, gr. 2, gr.4 wg załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 528/2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowania produktów biobójczych, ( Dz. UE L 167 z 27.06.2012 r.,str.1, z późn.zm.).

Wytwarzany płyn ALBASEPT jest gotowym  preparatem do użycia do :

- dezynfekcji rąk, nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej skóry,

- powierzchni mających kontakt z żywnością które po przeprowadzeniu dezynfekcji należy spłukać wodą pitną,

- powierzchni które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością,

o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym w tym na COVID-19 (koronawirusy).

Preparat jest do powszechnego i profesjonalnego użytku w szpitalach,  placówkach publicznych, w przychodniach, gabinetach lekarskich, w gospodarstwach domowych.

W roku 2021 firma rozpoczęła wytwarzanie i wprowadziła na rynek nowy produkt pod nazwą handlową Mocznik Chełmski Nawóz WE jako roztwór nawozu azotowego, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.X 2003 r. w sprawie nawozów. Załącznik Nr 1 ust.C.C.1 pkt.1 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr WE/121/21/BS POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z TYPEM NAWOZU OZNACZONEGO „NAWÓZ WE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza oferta:

Oferta cenowa obowiązuje do 30 KWIETNIA 2023 roku

 

RMS CHEŁMSKI

PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

 

Zadeklarowane składniki pokarmowe:

Zawartość azotu [N] całkowity  ca. 280 kg azotu w 1000 litrach roztworu w tym:

AZOT w formie Amidowej (NH2)2 - 77,27 % (m/m)

AZOT w formie Amonowej (NH4)2 - 22,73 % (m/m)

TRÓJTLENEK SIARKI (S-SO3) uwodniony - 11,00 % (m/m) tj. ca. 132 kg siarki w 1000 litrach roztworu

SIARKA CAŁKOWITA - 4,00 % (m/m) tj. ca.48 kg siarki w 1000 litrach roztworu

Niska zawartość biuretu

Składniki: mocznik1 nr CAS 57-13-6, gdzie 1: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Płynny Roztwór Mocznikowo Siarkowy RMS Chełmski 33 (N+S) typowy nawóz przedsiewny. Azot w efektywnej formie amidowej i amonowej. Wysoka zawartość siarki łatwo dostępnej dla roślin. Powolne działanie, długotrwałe źródło azotu dla roślin. Doskonały dla roślin siarkolubnych rzepak oraz ziemniaków i kukurydzy, zbóż ozimych i jarych. Może być mieszany z innymi nawozami stałymi. Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.

Nawóz zaleca się aplikować metodą oprysku lub rozlewu w celu równomiernego dawkowania i uniknięcia strat azotu. RMS 33 można aplikować z fosforanem amonu, polifoskami, nawozami potasowymi.

         DAWKOWANIE:

Rzepak ozimy - 50 - 300 kg/ha

Rzepak jary - 50 - 250 kg/ha

Kukurydza - 50 - 350 kg/ha

Ziemniaki - 50 - 350 kg/ha

Zboża ozime i jare - 50 - 200 kg/ha

Buraki - 50 - 200 kg/ha

Mocznik RMS 33 jest wyrobem, który spełnia w pełnym zakresie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustalającego przepisy dotyczące udostępnienia na rynku produktów nawozowych UE.

ZALETY PRODUKTU:

ü Zawiera azot w formie amidowej i amonowej,

ü Zawiera siarkę w formie trójtlenku siarki,

ü Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji,

ü Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie,

ü Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego,

ü Płynna forma i siarka przyśpiesza  przyswajanie azotu przez rośliny,

ü Oprysk umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu,

ü Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy,

ü Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu,

ü Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny,

ü Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów,

ü Nie krystalizuje się w temperaturze do minus 100C

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO POSTĘPOWANIA:

·        NIE JEŚĆ I NIE PIĆ PODCZAS STOSOWANIA PRODUKTU,

·        UNIKAĆ ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY I OCZU,

·        NIE WDYCHAĆ OPARÓW,

·        NOSIĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE OCHRONNE,

·        PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA.

Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności.

CENA:

Ø NETTO (FCA) 1 650,00 PLN/tona, plus koszt transportu indywidualnie ustalany przy zakupie całosamochodowym /cysterna /

Ø Ilość w cenie - 1000 kg

Ø Minimalne zamówienie - 100 kg,  własne opakowanie i własny odbiór

Ø RMS CHEŁMSKI wraz z paletopojemnikiem IBC 1000 litrów/ 1230 kg - cena netto [FCA] 1 szt. 2 650,00 zł./opak. przy dostawach całosamochodowych/platforma/ plus koszt transportu indywidualnie ustalany,

Ø Termin odbioru do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji

Ø Transport -  do uzgodnienia /cysterna o nośności ładunku do 25 ton /

Ø Typ kontrahenta – Producent

 

Termin ważności do 3 lat od daty produkcji.

Dostępna ilość: OGRANICZONA DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

 

 

 

MOCZNIK CHEŁMSKI 22,5% (N)

Mocznik roztwór azotu amidowego w płynie.

Produkt służy do uzupełnienia braku AZOTU w glebie.

Zawiera azot [N] w formie amidowej ca 252 kg azotu [N] w 1000 litrach roztworu.

ZASTOSOWANIE: uniwersalny, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych oraz do zwalczania szkodliwych owadów, grzybów i infekcji, równocześnie w tym samym czasie odżywia drzewa i krzewy. Ponadto mocznik opryskowy pozwala opóźnić kwitnienie drzew i krzewów owocowych. Dzięki późniejszemu kwitnieniu można uzyskać lepsze zbiory. Opryski przeprowadza się dwukrotnie podczas ciepłego okresu - wczesną wiosną, przed pęknięciem pąków i jesienią.

DAWKOWANIE: Stosować w proporcjach 1:4.1:8,1:10 co 4-6 tygodni.

Wydajność: 1000 L roztworu wystarczy na jednokrotny oprysk dokarmiający uprawę na powierzchni ca. 3-4 ha.

ZALETY PRODUKTU:

ü Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.

ü Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.

ü Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

ü Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.

ü Oprysk umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.

ü Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.

ü Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

ü Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

ü Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.

ü Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Nazwa substancji: Urea CO(NH2)2  

Produkt zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO POSTĘPOWANIA:

·        NIE JEŚĆ I NIE PIĆ PODCZAS STOSOWANIA PRODUKTU,

·        UNIKAĆ ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY I OCZU,

·        NIE WDYCHAĆ OPARÓW,

·        NOSIĆ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE OCHRONNE,

·        PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA.

Termin ważności do 3 lat od daty produkcji.

CENA:

Ø NETTO (FCA) 1 550,00 PLN/tona, plus koszt transportu indywidualnie ustalany przy zakupie całosamochodowym /cysterna /

Ø Ilość w cenie - 1000 kg

Ø Minimalne zamówienie - 100 kg,  własne opakowanie i własny odbiór

Ø Transport - do uzgodnienia / cysterna /

Ø MOCZNIK CHEŁMSKI wraz z paletopojemnikiem IBC 1000 litrów/ 1120 kg - cena netto [FCA] 1 szt. 2 350,00 zł./opak. przy dostawach całosamochodowych/platforma/ plus koszt transportu indywidualnie ustalany,

Ø Termin odbioru do 3 dni po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji

Ø Transport - do uzgodnienia /cysterna o nośności ładunku do 25 ton /

Ø Typ kontrahenta – Producent

 

Termin ważności do 3 lat od daty produkcji.

Dostępna ilość: OGRANICZONA DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Powyższa oferta dotyczy wysyłek całosamochodowych ca. 24 ton. Zamówienie oraz ostateczne warunki muszą być potwierdzone przez Albatros Biokom Chełm. Do cen netto doliczony zostanie aktualny podatek VAT od towarów i usług.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: + 48 691 967 341

 

 

 

 

 

 

Oferujemy

  • Estry metylowe FAME/RME I i II generacji

  • Olej rzepakowy CDRO

  • Faza glicerynowa potasowa

  • Mydła potasowe ciekłe

  • Olejowe emulsje antyadhezyjne

Albatros Biokom
Spółka z o.o. Spółka komandytowa

 

ul. Chemiczna 9
22-100 Chełm

Telefon: +48 691 967 341

             +48 510 422 566