BIOKOM Sp. z o.o. Spółka komandytowa działa w branży, w której jakość organizacji, zarządzania i produktu jest wyznacznikiem egzystencji. Wytwarzanie i obrót biokomponentami wymaga nie tylko restrykcyjnych certyfikatów jakościowych, lecz także koncesji i pozwoleń ze strony państwa. Zgodnie z polskim prawem, producent biokomponentów może być podmiot, który posiada :

 

Pozwolenie Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru wytwórców

Pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego

 

Świadectwo jakości

 Certyfikat KZR

 EU-REDcert - 553 - 03180001

 EU-REDcert - 553 - 03180002